Επιστολή του Δήμαρχου Καρύστου στον Πρωθυπουργό,και ολους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ανασταλεί το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Καρύστου
 • Ελληνική Δημοκρατία                                                         
  Νομός: Ευβοίας                                                                     Κάρυστος, 08/01/2013
  Δήμος: Καρύστου
  Γραφείο: Ι. Κότσικα                        
                                     
  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
   
  Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τους Βουλευτές του Νομού μας, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας απέστειλε ο Δήμαρχος Καρύστου με την οποία τους ζητά την άμεση συμβολή τους προκειμένου να ανασταλεί το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Καρύστου μέχρι την 31/12/2013. Η επιστολή έχει ως εξής:
   
  "Αξιότιμοι Κύριοι,
   
  Ύστερα από συνεχόμενες επαφές που είχα με όλους τους φορείς τους Δήμου μας σχετικά με την κατάργηση από 14/01/13 της Δ.Ο.Υ. Καρύστου, αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναστολή του κλεισίματός της, για ένα χρόνο μέχρι την 31/12/2013.
  Στις συζητήσεις αναλύθηκαν οι επιπτώσεις για τη ζωή των πολιτών στην περιοχή της Νοτίου Ευβοίας από την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές καθώς ο συνδυασμός της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής και το άθλιο οδικό δίκτυο, Καρύστου – Χαλκίδος, θα οδηγήσει τους κατοίκους της περιοχής μας σε μία άνευ τέλους ταλαιπωρία.  Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί και το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών για τις Δ.Ο.Υ. και το ότι παρά την σχεδιαζόμενη λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, η αποτελεσματικότητά του, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, διότι πολλές από τις μέχρι τώρα πραγματοποιούμενες εργασίες στις Δ.Ο.Υ. δεν θα μπορούν να διεκπεραιωθούν από το κέντρο αυτό.
  Κατόπιν τούτων και μετά από τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της περιοχής που με διάφορους τρόπους έχουν μέχρι σήμερα εκφραστεί, ζητάμε από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας με τον προσφορότερο και συντομότερο τρόπο, πάντως πριν τις 13/01/13, να μετατεθεί η έναρξη εφαρμογής της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάργηση της Δ.Ο.Υ., για την 31/12/2013, διάστημα που θεωρείται εύλογο για την επανεξέταση του θέματος της διάρθρωσης και κατανομής των Δ.Ο.Υ. από το Υπουργείο Οικονομικών. Για την απόφαση αυτή, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ορεινή και δυσπρόσιτη, καθώς και την πρόοδο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και της δυνατότητας του Υπουργείου Οικονομικών να εξυπηρετεί τους φορολογούμενους πολίτες, χωρίς να είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις Δ.Ο.Υ.
  Απαιτούμε οι κ.κ. Βουλευτές του Νομού Ευβοίας, ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουραντάς να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση μας.
  Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.