Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ταμειακά διαθέσιμα
  •  Σε έκτακτη συνεδρίαση καλείτε αύριο Πέμπτη  23η Απριλίου και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Καρύστου το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο θέμα της  «Λήψης απόφασης σχετικά με την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Καρύστου στην Τράπεζα της Ελλάδας».

    Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εγκριθεί ή όχι μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Καρύστου στην Τράπεζα της Ελλάδας.