Μελισσοκομικά Σεμινάρια.
  • Δωρεάν από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Καρύστου.