ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ. Zητώ ειλικρινή συγνώμη για τις ψευδείς αναρτήσεις που δημοσίευσα
  •   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σε facebook , αγαπάμε Κάρυστο και e-karystos

    Zητώ ειλικρινή συγνώμη για τις ψευδείς αναρτήσεις που δημοσίευσα στη δημόσια προσωπική μου δημόσια ιστοσελίδα στο facebook, και αποτελούν βαρεία δυσφήμιση του  Σπύρου Ευάγγελου μέσω του facebook στο χρονικό διάστημα από 4 Ιουνίου έως και 29.Ιουνίου 2020 και μετά τις 8 Ιουλίου 2020.

    Δηλώνω ρητά ότι οι αναρτήσεις μου ΔΕΝ στηρίζονται σε αληθή γεγονότα που έχουν περιέλθει σε γνώση μου ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ αλλά αποτελούν προϊόν ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που περιήλθαν σε γνώση μου από 3ους και εγώ προέβη στη δημοσίευση τους άκριτα, χωρίς προηγουμένως, λανθασμένα, να διαπιστώσω την βασιμότητά τους και που περιήλθαν  σε γνώση μου από ακτιβιστικούς κύκλους, πιθανότατα ενάντια στις ΑΠΕ κ.α. Δηλώνω πάντως ότι ΔΕΝ διαθέτω και ούτε ποτέ διέθετα  οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του Ε. Σπύρου.

    Αναγνωρίζω ότι ο Ε. Σπύρου εργάζεται βιοποριστικά ως υπεύθυνος μηχανικός για τη συντήρηση Αιολικών Πάρκων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία 19 χρόνια,   όπου εκτελεί χρέη παράλληλα ως το πρόσωπο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία όταν απαιτείται, και δεν μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο καμίας εταιρείας του κλάδου των ΑΠΕ.

    Δεν φέρει καμιά προσωπική ευθύνη για όλα τα έργα ΑΠΕ που έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν μέχρι σήμερα από πολλούς διαφορετικούς επενδυτές στην περιοχή της Καρυστίας.