Υποψήφιος Δήμαρχος Νικόλαος Μανώλης Δήμαρχος Καρύστου